ÄRIPÄEV. METSAMAJANDUS:
Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel ehitatakse ja uuendatakse sel aastal üle Eesti 489 kilomeetrit metsateid, kuivendussüsteeme rekonstrueeritakse 23 800 hektaril. Sellisteks investeeringuteks ja regulaarseteks hooldustöödeks kulub aastas 23,3 miljonit eurot.
Kõige rohkem tehakse RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul tänavu töid Eesti metsarikkaimates maakondades Pärnuja Ida-Virumaal. “Märkimisväärsed on töömahud ka Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal ja Põlvamaal, kus valmivatesse objektidesse investeeritakse maakonniti 1,3—1,8 miljonit eurot,” sõnas Reimann. Teid ja kuivendussüsteeme ei valmi tänavu vaid Hiiumaal.
Valdavalt lõppevad tööd septembrisoktoobris, RMK-le pakub teenust üle poolesaja ettevõtte. Kokku on tänavu valmivaid objekte ligi 200.
Mullu investeeris RMK metsateede ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse ja hooldamisse 23,6 miljonit eurot. Selle eest ehitati ja uuendati 267 kilomeetrit teid ja taastati kuivendussüsteeme rohkem kui 7000 hektaril. Reeglina tehakse metsaparandustöid ühel objektil kaks aastat.
Tee-ehitus on pidev protsess. Investeeringute kogumahud jäävad Margus Reimann sõnul samasse suurusjärku ka järgmistel aastatel. “Kui vanade kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega loodame valmis saada aastaks 2022 ja siis jäävad mõneks ajaks vaid regulaarsed hooldustööd, siis teeehitus on pidev protsess,” sõnas ta. “Olemasolevate teede uuendamistsükliks arvestame 30 aastat.”
Metsateid rajatakse ja vanu metsakuivendussüsteeme rekonstrueeritakse selleks, et parandada ligipääsu metsa, lihtsustada metsatöid ning säilitada varasema kuivendusega saavutatud puidu lisajuurdekasvja parem kvaliteet.
Teadlaste hinnangul kasvab tänu metsakuivendusele Eestis igal aastal ligikaudu üks miljon tihumeetrit puitu rohkem. Parem metsateede võrgustik on oluline ka metsatulekahjude kustutamiseks ning muudab metsas liikumise mugavamaks seenelistele, marjulistele ja matkajatele.