Loodud rakendus vähendab oluliselt metsateatisele tagasiside saamiseks kuluvat aega, sest metsaomanik saab paari minutiga teada, kas kavandatud tegevus on nõuetekohane. Vastuolude puudumisel metsateatis kinnitatakse ning omanik võib kavandatud tegevustega metsas alustada.

Lihtsustatud metsateatist saab esitada uuendus- ja harvendusraiete kohta, mida kavandatakse väljaspool kaitstavaid metsi. E-teatise esitamisel ei edastata seda Keskkonnaametile, vaid Metsaregister kontrollib automaatselt teatise sisu vastavust kehtivatele nõuetele ja teeb otsuse raie lubamise või mittelubamise kohta.

„Kuna uus süsteem on kiire ja seda on lihtne kasutada, siis esitatud metsateatiste hulk järjest kasvab. Praegu on sobiv aeg metsateatise esitamiseks kõigil neil, kel sel talvel plaanis oma metsa eest hoolitseda,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Karli Ligi.

Metsateatise registreerimisel on ka piirangud ja nõuded. Näiteks ei ole teatist võimalik infosüsteemis registreerida kaitsepiirangutega aladele ja kavandatavale kaitsealale. Lisaks peab e-metsateatise esitamiseks metsaomanik avalikustama oma metsa inventeerimisandmed vähemalt 30 päeva enne teatise esitamist e-metsateatise keskkonnas.

Endiselt võib metsateatisi esitada ka Keskkonnaametile nii digitaalsel kui ka paberkandjal, eriti juhtudel, kus lihtsustatud menetluses ilmnevad vastuolud – näiteks soovitakse teha raietöid kaitsepiirangutega metsaaladel.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas. Metsateatise digirakendus avanes 1. juulil.

E-metsateatise esitamiseks tuleks metsaomanikul minna Riigiportaali. E-vorm eraisikule: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/keskkond_2/metsateatise_esitamine ; e-vorm juriidilisele isikule: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/keskkond_2/metsateatise_esitamine_ettevotja

Lisainfo:

Pille Kalda
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik
626 2811, 506 4608
pille.kalda@envir.ee

Allikas: Eesti Metsaselts