Metsakasvatus on muutunud ka Eesti metsaomanike seas üha olulisemaks. Eesmärk on tõsta puidu kvaliteeti ja õigeaegne valgustus- ja harvendusraie ning plaanipärane uuendamine tagab juurdekasvu ja loomulikult ka suurema tulu.

Uuendamine

Istutamine, külvamine või looduslikul teel uuenemine on kolm võimalikku uuendamismeetodit.
Milline neist valida? Sõltub väga paljudest väikestest teguritest. Alates istutatavast puuliigist või -liikidest, pinnasest, looduslikest võimalustest ja paljust muust.
Selleks, et kõik edeneks plaanipäraselt, on tarvis koostada uuendusplaan, mille puhul saame kindlasti abiks olla.
Pärast uuendust on tarvis metsa hooldada ja kaitsta noori taimi kahjurite eest (ulukid, haigused jm). Metsatüübist olenevalt tuleb mõne aasta pärast mõtlema hakata valgustusraiele, kuna just valgustusraiega kujundatakse tulevikus valmiv mets.

 

Toetuste kohta saad uurida siit!

HINNAPÄRING