Eesti Metsameister on erametsaomanike seas nr.1 metsandusalane koostööpartner Eestis.

Miks see nii on?

Oleme koondanud rohkem kui mitusada aastat metsandusalaseid kogemusi ja teadmisi ühte organisatsiooni – Eesti Metsameistrisse.

Meie meeskonda iseloomustab üks lihtne soov – teha asja paremini.  See on ka põhjuseks miks eelistavad meid tuhanded maaomanikud ja sajad metsandusettevõtted Eestis ja välismaal.
Eesti Metsameister on osa ühest suurest tervikust – Eesti metsandusest. Metsameistrid peavad lugu iga maaomaniku soovidest ja lahendavad kõik väljakutsed – olenemata keerukusest. Meie jaoks on oluline,et maaomanik saaks täpse ja ilustamata ülevaate oma varanduse – metsa kohta. Selle eest me seisame ja usume, et iga eduka koostöö aluseks on usaldus, läbipaistvus ja professionaalsus .

Eesti Metsameister teab, et mets on Eesti rahva suurim väärtus. Oleme enda missiooniks võtnud kasvatada maaomanike teadmisi jätkusuutlikust metsamajandusest, sest ainult sedasi suudame tagada Eesti oluliseima maavara säilimise ka järgmistele põlvkondadele.

Vana sõna ütleb: “kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad minna kaugele, minge koos.”

Usume, et koos suudame luua parema tuleviku – Hoiame Eesti metsa.

Eesti Metsameister – Meister, Eesti Metsas.