POLLUMAJANDUS.EE, Meelika Sander-Sõrmus:

Rakenduskava on järg 2013. aastal kinnitatud EL metsastrateegiale, mille eesmärk on tagada metsade pikaajaline säästlik majandamine ja areng ning toimetulek sektori ees seisvate väljakutsetega, tasakaalustades metsandusest tuleneva majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnale pakutava kasu.

Rakenduskava hõlmab ajavahemikku 2015-2020 ning järgib metsastrateegia struktuuri, esitades vajalikud tegevused ja tähtajad strateegias kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.

Põllumajandusvoliniku Hogani sõnul on metsandus üks olulisim osa EL maakasutusest, kuna metsad katavad 40% EL pindalast ning valdkond pakub tööd üle 30 miljonile inimesele. Kuigi metsandusest saadav kasu on laialdaselt tunnustatud, on sektor silmitsi ka paljude uute väljakutsetega. Näiteks kasvab nõudlus metsandusest pärit biomassi järele, samas ähvardavad metsi kliimamuutusest põhjustatud sagenenud tormid, põuad, tulekahjud, uued kahjurid ja haigused. Metsastrateegia rakenduskava näeb ette konkreetsed tegevused, et tagada asjakohane koordineeritud lähenemine kõikidele metsandust puudutavatele poliitikatele, pöörates erilise tähelepanu huvipoolte kaasamisele. Rakenduskava käsitleb tegevusi metsade põhiväärtuste säilitamiseks ning arusaadava ja harmoniseeritud info pakkumiseks avalikkusele EL metsade ja metsanduse kohta.

Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon Copa-Cogeca kiidab rakenduskava igati heaks, rõhutades, et seatud peamistele eesmärkidele tuleb keskenduda koheselt, aastatel 2015-2017. Olulisim eesmärk on tõhus koordineerimine, ühistegevus ja kommunikatsioon kogu väärtusahela ulatuses, et poliitika oleks sidus ja sisukas. Sektori konkurentsivõimet tuleb tugevdada. Eesmärkide täitmiseks on vajalik ka korralik rahastamine.

Metsastrateegia rakenduskavast loe lähemalt SIIT.

Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda