fbpx

Kas võin abikaasa nõusolekuta langetada osa tema metsast?

Minu abikaasal on eelmisest abielust täiskasvanud tütar. Mees on teinud testamendi, et pärast oma surma pärandab kogu kinnisvara tütrele – Tallinna korteri, samuti maamaja koos metsaga.

Olen selle mehega juba 25 aastat abielus olnud. See vara, mis ta tütrele pärandab, oli tal soetatud enne abielu. Mulle pärandab ta testamendiga vaid oma pangaarved, sest mul on endal eraldi korter olemas.

Kas mul on õigus oma mehe abikaasana käsutada-kasutada juba tema eluajal seda kinnisvara, mis ta tütrele pärandab? Nimelt on meie maamaja aastatega juba üsna ära lagunenud ja vajab remonti, samas mees ei taha midagi parandada. Samuti tahan osa metsast maha võtta, muidu see mädaneb. Kas mul on õigus oma mehele kuuluvast metsast puid langetada?

P. R. Raplamaalt

Omanik on ikkagi abikaasa. Vastavalt perekonnaseaduse paragrahvile 27 prim lg 1 valitseb abikaasa oma lahusvara iseseisvalt ja omal kulul. On kõige parem, kui kõigis töödes, parandustes ja eriti metsalangetamises temaga kokku saate leppida. Kui mees laseb teil oma kinnistutel toimetada vabalt ja omatahtsi, võib teil tekkida õigus hüvitusele tehtud töö eest. Millises ulatuses see õigus tekib, sõltub sellest, kuivõrd vajalikud ja kasulikud olid teie töö ja kulutused.

See, et tehtud on testament, praegu tähtsust ei oma. Testament astub jõusse alles pärandaja surma hetkest, ning alles siis lähevad abikaasa õigused ja kohustused üle tema pärijale. Kui teie töö on jäänud hüvitamata mehe eluajal, võib hüvitamiskohustus minna üle tema tütrele.

Maaleht

TASUTA HINNAPÄRING