Metsa uuendamise toetuse esimese vooru taotluste esitamise tähtpäev on 15.07.2016 ja eelarve 800 000 eurot.

Metsa uuendamise toetus katab kultiveerimismaterjali soetamise puhul kuni 80% maksumusest; metsaistutustöödest kuni 128 eurot hektari kohta; maapinna ettevalmistamise maksumusest kuni 96 eurot hektari kohta ja metsapuutaimede hooldamise kulutustest kuni 96 eurot hektari kohta kalendriaastas. Vaata toetuse infot lähemalt SIIT

Ehkki toetuse eelarve ei kata siiski kõigi toetust küsinud metsaomanike vajadusi, toimib süsteem selliselt, et ennekõike vähendatakse rahaliselt suuremate taotluste finantseerimist ning väiksema metsa omanikud saavad enda toetuse täismahus kätte.

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamine on hõlpsaim elektroonilises keskkonnas https://epria.pria.ee/epria/. E-PRIAs taotlemine on varasemast veelgi mugavam. Elektrooniline taotlus näeb välja samasugune nagu paberil; andmeid peab sisestama vähem kui paberil või arvutis exceli failis; pärast katastritunnuse sisestamist kuvatakse automaatselt metsamaa asukoha aadress: maakond, vald, küla, kinnistu nimi; toetuse summa arvutatakse automaatselt pärast arve summa või pindala sisestamist; taotluse täitmisel abistavad rohelised küsimärgiga kastid.

Eesti erametsaomanikud on üha hoolsamad metsaistutajad ja ka metsauuendustoetuse taotlejate arv on viimastel aastatel oluliselt kasvanud: möödunud aastal näiteks enam kui 20%. Uuendustööde toetust taotlesid erametsaomanikud 4,45 milj taime istutamiseks, töid tehti enam kui 5 800 hektaril.

Toetustaotlusi aitavad täita ka metsaühistud üle Eesti. Oma ühistu kaudu saab omanik hankida taimed ja lisaks ka nõu ning praktilist abi uuendamistööde korraldamisel.

Metsaseaduse järgi peab omanik rakendama metsa uuendamise võtteid vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates, mets peab olema uuenenud 5 aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

 

Allikas: Erametsakeskus