fbpx

Mahepõllumajandus saab kahel järgneval aastal innovatsioonitegevuseks 33 miljonit eurot

Euroopa Liidu teadus ja innovatsioonitegevuste uus tööprogramm Horisont 2020 eraldab aastatel 2016–2017 otseselt mahepõllumajanduse teemadele 33 miljonit eurot. Lisaks sellele sisaldub mahepõllumajandus prioriteedina mitmetes teistes programmi teemades.

See on esimene samm Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse arengukava täitmisel.

„Mahepõllumajanduse arengukava sisaldab endas väga head alusdokumenti sektorile vajalike teadusuuringute kohta ja näeb ette tegevuste toetamist läbi Horisont 2020 programmi,“ ütles ülemaailmse maheorganisatsooni IFOAM Euroopa Liidu grupi president Christopher Stopes.

Tema hinnangul on Euroopa Komisjoni valmidus mahepõllumajanduse osas igati tervitatav, kuid endiselt on terve rida prioriteetseid teemasid, mis on katmata.

„Mahesektori innovatsiooni ja tuleviku kasvu kindlustamiseks tuleb Euroopa mahepõllumajanduse arengukava kindlalt ellu viia ning selleks tuleks Horisont 2020 toidu ja põllumajanduse teemade eelarvest suunata mahepõllumajandust arendavatesse projektidesse 10%. Euroopa Komisjoni poliitika toetab samas väga suuri toidutööstusettevõtteid, selle asemel, et tugevdada väikeseid ja keskmisi ettevõtteid. Näiteks mahetöötlemise teema on tööprogrammist täiesti välja jäetud, kuigi see on oluline ning toodi välja juba eelmise mahepõllumajanduse arengukavaga.“

Horisont 2020 tööprogramm 2016–2017 sisaldab kahte maheteemat: mahetaimekasvatuse sordiaretus ning mahepõllumajanduses kasutatavate vastuoluliste sisendite (nt vask, tavaloomakasvatusest pärit sõnnik jmt) asendamine sobivamate alternatiividega.

Allikas: IFOAM EU

Maaleht

TASUTA HINNAPÄRING