fbpx

Märtsis saab taotleda loomakasvatuse otsetoetust

Piima- ja ammlehmade, kitsede ja lammaste pidajad saavad põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) vahendusel taotleda loomakasvatuse otsetoetusi ligikaudu samasugustel tingimustel nagu eelmisel aastal. Taotlusvoor algab 2. märtsil.

Euroopa Liidu rahastatav toetus on suunatud eelkõige väiksemate karjade pidajaile ja peretaludele, aitamaks neil loomapidamist keerulistes turu- ja konkurentsitingimustes jätkata.

PRIA tuletab meelde, et toetuse taotlemiseks peavad loomad olema nõuetekohaselt põllumajandusloomade registris registreeritud ja kõrvamärkidega märgistatud. Loomad peavad vastama meetme määruses kehtestatud nõuetele ja karja suurus ei tohi kogu pidamisperioodi jooksul piirmäära ületada. (Tabel avaneb täismahus, kui fotol klikkida.)

Allikas: PRIA

Eelmise aasta kogemus analoogsete toetuste menetlemisel näitas PRIA-le, millistel põhjustel kõigile taotlejatele loomakasvatuse otsetoetuseid määrata ei saanud. Näiteks märgiti taotlusele loomi, kes ei vastanud nõuetele tõu või vanuse poolest, neid ei hoitud karjas kogu pidamisperioodi jooksul. Alati ei olnud täidetud nõuded seoses looma registreerimisega ja märgistamisega.

Allikas: Maaleht

TASUTA HINNAPÄRING