Miks võib metsa müük olla tark otsus?

  • Majandamine võib osutuda keeruliseks

Metsamajandamine omal käel on aeganõudev protsess. Kui metsaomanik planeerib raieõiguse müüki, siis on tarvis kehtivat metsamajanduskava, läbirääkida metsanõunikuga, otsida raiefirma, esitada keskkonnaametile raiepilet ja pärast raietöid planeerida metsakasvatus.

Kogu protsess eeldab põhjalikke teadmisi valdkonnast, organiseerimist, energiat ja aega. Meie soovitus on esmalt kokku arvutada raielt saadav tulu ja metsakasvatuseks kuluv summa ning pärast kalkulatsiooni võtta vastu otsus, kas teostada raie või võtta ette metsa müük.

  • Liigne risk

Küpses eas mets kaotab väärtust ja seda me tihtipeale ei mõista. Raugaeas on juurdekasv pidurdunud ja puud on vastuvõtlikud kõiksugu haigustele ning kahjuritele. Küps mets on tormitundlik ja seda on näidanud ka viimased aastad, kus väga suures mahus metsa on tänu tormimurrule raisku läinud. Olge valvsad ja hoolige oma varast.

Miks müüa oma mets Eesti Metsameister OÜ-le?

Eesti Metsameister on kõige kiiremini arenev metsandusettevõte kodumaal. Viimase aasta jooksul on meie edukate tehingute arv ületanud 500 piiri. Metsa müük on suur otsus ja metsameistrid tagavad usaldusväärsuse, valides oma kollektiivi kaaslasi, kellel on rohkelt teadmisi ja suur kirg metsanduse vastu.

Pakume absoluutselt riskivaba viisi oma metsa haldamine üle anda spetsialistide kätte. Meie üheks oluliseks eeliseks teiste konkurentide ees on kiirus. Tempot aitavad üleval hoida koostööpartnerid, kelleks on Eesti parimad taksaatorid, notarid, maamõõtjad, nõunikud ja saekaatrite omanikud.

Eesti Metsameister on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte.

Metsad ja põllumaad on oluliseks osaks ka tänapäeva ühiskonnas. Seega tuleb neid majandada jätkusuutlikult ja õigesti!

HINNAPÄRING