MIKS ON METSAKAVA VAJALIK?

Metsamajandamiskava on vajalik, et metsaomanik  saaks hea ülevaate metsa seisundist ning selle väärtusest. Kava järgi on lihtsam otsutada, et kuidas oma metsaga edaspidi ümber käia. Raieõiguse- või metsa müük on suur otsus ja õigesti koostatud metsakava annab täpse ülevaate saadavast tulust.

METSAKAVA SISU

Metsamajanduskava koosneb pealehest, kus on välja toodud kinnistu asukoht, pindala, metsa tagavara, raiemaht ja pinnase tüüp. Tiitellehel on ka metsakorraldaja andmed ja omaniku nimi.

Metsakava sisust leiab tabelid, kus on välja toodud puuliikide jaotus arenguklasside, kasvukohatüüpide ja mahu järgi. Olulise osa moodustavad ka sortimentide tabel ja ülevaade kümne aasta jooksul planeeritavatest uuendus- ja metsahooldustöödest.

Eraldiste kirjeldused ehk takseerkirjeldus on kava viimases osas. Metsaomaniku jaoks oluline osa, kust saab põhjaliku ülevaate eraldistel toimuvast – tagavarast, puistu kooseisust, tervislikust seisundist ja planeeritavatest töödest.

KELLELE ON METSAKAVA TARVIS?

Seaduse järgi on metsamajandamiskava kohustuslik metsaomanikele, kelle mets on suurem kui 5 ha. Juriidilisest isikust metsaomanikul on metsakava kohustuslik alates 2 ha.

Metsakava soovitame tellida ke neil metsaomanikel, kes omavad vähem kui 5 ha maad, kuna täpne ülevaade annab aimu oma metsa seisundist ja väärtusest. Toetuste taotlemiseks minge erametsakeskuse kodulehele – toetused ja nõustamine (vajuta siia).

NB! Tavapärane hinnaklass metsakava koostamisel on 16€ ha+km (sisaldab transpordi kulusid).

Metsamajandamiskava toetus:

Metsamajanduskava koostamiseks on võimalik taodelda toetust! 2017. aastal on toetus 10€ inventeeritud (hinnatud) metsamaa hektari kohta. Toetust saab taotleda vaid läbi metsaühistu.

Erametsaomanikul on võimalus liituda sobiva metsaühistuga, näiteks Eesti Metsamajandajate Selts MTÜ (http://www.eestimetsamajandajad.ee). Metsaamajanduskava koostamise toetuse taotlemiseks on üksikasjalik info välja toodud Eesti Erametsanduse portaalis.

HINNAPÄRING