Soomlaste Metsälehti oktoobrikuu numbris rääkisid Eesti erametsandusest Taavi Ehrpais, kellele Põhja-Eestis  kuulub 900 hektarit metsa ja Tornator grupi Baltimaade juht Matti Kuusisto. Tornator Eesti OÜ on Eesti suurim metsaomanik, ettevõttele kuulub 52000 ha metsamaad. Eestis teeb soomlaste firmale tööd seitse inimest, üks neist on ka Taavi Ehrpais.

METSÄLEHTI: Taavi Ehrpais hakkas metsamaad ostma 15 aasta eest, praegu soetab ta igal aastal juurde 40-50 ha metsamaad. Intervjuu toimus Ehrpaisi viimati ostetud 3 ha suurusel maatükil. Selle hektarihind oli metsatüki küllaltki kehva seisu arvestades krõbe: 2500 eurot. Ehrpais selgitab, miks nõustus maatüki eest maksma tubli kolmandiku rohkem, kui see metsast saadava puidu võrdluses väärt on. Tema jaoks oli oluline hea kasvupinnas, teeäärne asukoht ja see, et metsatükk on tema kodutalust vaid 2 km kaugusel. Omanik vaatab tulevikku: tema näeb vaimusilmas juba kuusenoorendikku, mille tuleval kevadel kavatseb maale rajada.

Metsa ostmine on Eestis kergem kui Soomes, metsamaa hind on odavam ja konkurents väiksem, ütles Kuusisto. Tornatori esindaja sõnul on metsa hooldamiskulud Eestis odavamad kui Soomes, kuid samas on väiksem ka puidutulu. Metsa hooldamisele kulub Eestis 15-20 protsenti puidu müügitulust, Soomes on sama näitaja 13%. Eestis tuleb metsa sagedamini hooldada.

Artikli juures olevas kahe metsariigi võrdluses toodi välja sarnasused ja erinevused: Soomes on metsamaa pindala enam kui kümme korda suurem kui Eestis (26,2 milj ha), küündides koguni 86%ni maa üldpindalast. Sarnased suhtarvud iseloomustavad ka puidutoodangu mahtusid. Eestis kuulub levinuimate puuliikide sekka lisaks kuusele, männile ja kasele ka haab. Erametsade osakaal on mõlemal maal võrdne:53%. Suurim erinevus on looduskaitsealuste maade osakaalus: Soomes 13% metsamaa pindalast, meil koguni 30%.

 

Erametsakeskus