MIDA TAHAKSID SINA TEADA METSAMAJANDAMISE KOHTA?

Järjest rohkem levib arusaam, et metsa majandamine ei lõppe raieõiguse võõrandamisega ja oluline on hoolitseda metsa eest järjepidevalt. Küll aga võib puudu jääda nii teoreetilistest kui ka praktilistest teadmistest.

Lõime Nipinurga eelkõige selleks, et jagada näpunäiteid, kuidas ise oma metsas paremini majandada ning meile on oluline tõsta metsaomanike teadlikkust raietööde erietappide osas.

Kirjuta meile, mida tahaksid Nipinurgas näha.