Lisaks diameetri mõõtmisele lisandusid ka funktsioonid, mis võimaldavad määrata praaki ning grupeerida notte erinevatesse diameetri ja kvaliteedi klassidesse.

Timbeteri mobiiliäpp teeb puiduvirnast pildi, otsib üles kõik selles sisalduvad notid ja määrab iga noti koorealuse keskmise diameetri, virna enda keskmise diameetri, loeb kokku nottide arvu virnas ning määrab mahu.

Mobiilirakendus on paindlik ning täpne abimees

Juhul kui mõni nott on jäänud automaatselt tuvastamata, saab anda rakendusele käsu otsida notti piirkonnast uuesti või korrigeerida noti suurust.

Edasi jookseb saadud info kesksesse turvatud andmebaasi, kus kajastuvad puidu maht, pikkus, sortiment ja kvaliteet ning virna geograafilised koordinaadid. Olemasolevaid andmeid (asukoht, kogus, puuliik, koefitsient) saab rakenduses koos pildiga lihtsalt edastada näiteks e-posti abil, mis teeb kogu protsessi kiiremaks ja läbipaistvamaks.

Laomoodulist saavad kasutajad lihtsalt luua lisaks ladusid, sisestada sortimente ning hallata kasutajaid. Igal sortimendil on küljes ka hind, seega süsteem arvestab iga virna puhul automaatselt kokku maksumuse, lähtudes praagi hulgast ning eri sortimendite maksumusest.

Timbeter on tavapärase mõõtmise teinud kümme korda kiiremaks, samuti võimaldab aega säästa edasiselt andmesisestuselt ning töötluselt.

Sobib enamikule mobiiltelefonidele

Timbeter on arendatud selliselt, et oleks võimalikult lihtne liidestuda ettevõtete majasiseste infosüsteemidega, nt kliendihaldus-, raamatupidamis- või palgaarvestusprogrammiga, mis võimaldaks aega säästa ka jätkutegevustelt.

Timbeteri on võimalik alla laadida Google Play keskkonnast, rakendust toetab enamik 2013.–2015. a toodetud nutiseadmeid. Kui Timbeteri äpp on Google Plays nähtav, siis on nutiseade piisavalt võimekas. Juhul kui on plaan osta uus seade just Timbeteri jaoks, tasub kõigepealt proovida, kas Google Plays on Timbeter nähtav.

Kui rakendus on edukalt nutiseadmesse installeeritud, saab iga kasutaja kahe nädala pikkuse tasuta testperioodi, mil võib rakendust piiramatult kasutada.

Allikas: Maaleht