MAALEHT.EE: Justiitsministeerium asub välja töötama seadusemuudatust tehnovõrkude talumistasu kehtestamiseks.

Praegu kehtiva seaduse järgi peab tehnorajatise omanik maksma tasu maaomanikule, kelle kinnistul tehnorajatis asub. Ometi pole seaduseandja talumistasu suurusi kindlaks määranud ning nii tuleb igal võrguomanikul endal välja töötada määrad, mida ta maaomanikule tasub.

Maaomanikud on juba ammu nurisenud selle üle, et selline tehnovõrkude talumiskohustuse kompenseerimine on naeruväärselt madal ja üldse mitte õiglane.

Nii toimuski justiitsministeeriumis minister Urmas Reinsalu kohtumine omanikega, keda esindasid Eesti Omanike Keskliidu, EestiErametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu esindajad. Arutati tehnovõrkude talumistasude kehtestamise teemal, et leida kõigile osalistele sobiv lahendus.

Justiitsministri Urmas Reinsalu sõnul on konkreetsete talumistasude määra puudumine olnud pikemat aega probleem, millele on lahendust otsitud. Kohtumisel leppis justiitsminister omanike esindajatega kokku, et talumistasud tuleb kehtestada kõigile maaomanikele ühetaoliselt, olenemata maa omandamise viisist.

Teiseks peab tasu sisaldama kahte elementi: maamaksu ja saamatajäänud tulu kompenseerimist mõistlikus ulatuses.

Millises ulatuses saamatajäänud tulu maaomanikele kompenseeritakse, on hakatud justiitsministeeriumis välja arvestama. Uus talumistasusid puudutav lahendus peab olema vastuvõetavam kui senine maksmiskord.

http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/omanikud_soovivad_trasside_eest_oiglast_huvitist/