Eesti piiririba väljaehitamise ja ajutise kontrolljoone tehnilise valve rajamise projekt on jõudnud eraomandis olevate maatükkide hindamiseni. Maade hindamiseks korraldatakse hange ja esimene samm selle suunas on turu-uuringu tegemine.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivpiiriametnik Aimar Kössi sõnul alustab amet turu-uuringuga juba lähipäevil. „Uuringuga selgitatakse välja, mis summas hindamiseks korraldatav hange tulla võib. Oleme alustanud väljamõõdetud üksuste üle vaatamist, kuid nüüd pöördume ka kinnisvarafirmade poole,“ rääkis Köss.

Eesti piiririba alla jäävast maast on eraomandis kokku 99 maatükki. Maatükkide hindamine on vajalik selleks, et teha eramaa omanikele ettepanek piiririba alla jäävate maade müügiks riigile ja hindamise tulemusena saab teha maaomanikele õiglased pakkumised maa võõrandamiseks.

Kössi sõnul on enamus eramaal asuva piiririba maaomanikke andnud Siseministeeriumile nõusoleku raadamistööde läbi viimiseks ning olnud igati koostööaltid. Samuti on muu asjaajamise käigus väljendatud soovi maa võõrandamise küsimused lahendada. „Täname kõiki neid maaomanikke, kes on olnud mõistvad ning andnud nõusoleku raadamistööde teostamiseks. Osade maaomanikega ei ole PPA veel ühendust saanud ning osadega peetakse hetkel veel läbirääkimisi raadamistööde osas,“ selgitas Köss.

Lisaks turu-uuringule hakkavad kaks PPA ametnikku juba lähiajal kõigi maaomanikega vahetult suhtlema, et maade riigile võõrandamise protsess oleks sujuv ja koostöö ladus. „Tahame, et võõrandamine saaks lõpule viidud kiiresti ja ilma sundvõõrandamiseta. Kui kõik hästi läheb, võiks piiririba alla jääva maa mõõdistamise ja omandi küsimused juba selle aasta lõpuks olla lahendatud. Mitmed maaomanikud on väljendanud soovi kogu protsessiga kiiresti ühele poole saada. Piiririba välja ehitamine on kogu Eesti huvides ning inimesed õnneks üldiselt mõistavad seda,“ rääkis ta.

Raadamistöödega piiririba puhastamiseks alustati oktoobri lõpus ning alates novembri keskpaigast on RMK ööpäevaringselt tegelenud raadamis- ja kändude freesimistöödega, mida tehakse kokku üle 270 hektari suurusel maa-alal.

Veebruari alguse seisuga on puhastatud 102 hektarit piiririba, sealhulgas freesitud ligi 33 hektarit. Kuigi kõigilt maaomanikelt ei ole veel nõusolekut raadamistööde teostamiseks, töö siiski ei seisa ja seda tehakse nõusoleku andnud eraomanike maadel ning riigi maadel.