POSTIMEES.EE: Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil arutatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse tuleviku ja õiguslikku vormi üle. Teemat ajendas päevakorda võtma rahandusminister Sven Sestri avaldus, milles ta pidas vajalikuks põhjaliku analüüsi tegemist keskuse äritegevuse mudeli kohta.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on arutelu vajalik, et kindlustada RMK läbimõeldud käekäik. «RMK olulisemateks ülesanneteks on Eesti metsa säilitamine tulevastele põlvedele, looduskaitse ja Eesti metsa väärtuste tutvustamine elanikele. Kindlasti peab säilima RMK võimekus investeerida looduses liikumiseks mõeldud objektidesse ja loodusteadlikkuse edendamisse,» ütles Vakra. Tema arvates ei saa seda puhtalt rahas hinnata. «Mets on meie «roheline kuld», mida peab hoidma ja kaitsma ning ükski muutus ei tohi lähtuda vaid hetkelistest eelarve vajadustest,» toonitas Vakra.

«Eesti metsa ja Eesti looduse seisukohalt on ülioluline, et inimesed tuleksid metsa organiseeritult, läbimõeldult ja kasutaksid seda metsa nii, nagu seda on ette nähtud: teeksid tuld selles kohas, kus on RMK teinud vastava lõkkeplatsi, toonud puud kohale, mitte ei läheks kusagile kaitsealale ise neid puid langetama,» lisas Vakra.

Vakra sõnul lülitati teema keskkonnakomisjoni päevakorda, et koos Riigimetsa Majandamise Keskuse, rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajatega analüüsida rahandusminister Sven Sesteri seisukohta RMK küsimuses. Rahandusminister on leidnud, et RMK võiks tulevikus olla riigile kuuluv äriühing, milleks tuleks üle vaadata keskuse praegune tegevus. Minister peab silmas klassikalise äriühingu loomist.