Sadakonna Kagu-Eesti kinnistu omanikku peavad lähiajal otsustama, kas võtavad riigilt vastu raha Eesti–Vene piirirajatiste ehitamiseks vajamineva maa eest või jäävad üldse ilma hüvitiseta.

“Esitame maaomanikele oma pakkumised,” ütles siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna nõunik Tõnu Hunt. “Siis on maaomanikel teatud mõistlik aeg otsustada, kas nad nõustuvad meiega minema koostööle nende maade riigile võõrandamises, et see piiririba saaks välja ehitatud, või siis oleme sunnitud alustama seadusest tulenevat sundvõõrandamise protsessi.”

Võõrandamine puudutab 99 eramaa omanikku. Nende kinnistud jäävad Kagu-Eestis ligi 136 kilomeetri pikkuse Eesti–Venemaa kontrolljoone äärde. Sellest natuke rohkem kui sajale kilomeetrile püstitab riik vähemalt kahemeetrise piirdeaia koos loomatõkketara ja liivaribaga. Kokku võtab see enda alla 10 meetri laiuse riba. Piirdeaeda ei ehitata paikadesse, kus on soine või muul põhjusel raskesti ligipääsetav ala.

Praeguseks on siseministeerium litsentseeritud kinnisvarafirmalt tellinud kõigi maade hindamise. Ministeeriumi esindajad on hakanud 24 lehekülje pikkusi hindamisakte maaomanikele kohale viima ja tutvustama.

 

Allikas: Maaleht