Metsakinnistute ost

Ostame metsa koos maaga kõikides Eesti maakondades. Kui Te ei näe ennast ega lähedasi oma metsakinnistu majandamisega tulevikus tegelemas või ei soovi vara väärtuse tõstmiseks lisainvesteeringuid teha, võiksite kaaluda metsa müüki koos maaga. Meiega koos on Teie metsal helge tulevik. 

Loe lähemalt

Raieõiguse ost

Kui olete maaomanik, kes ei kohku tagasi metsamajandamisega tegelemast ega heitu Metsaseaduses seatud kohustusest metsa pärast raiet ka uuendada, võib raieõiguse võõrandamine Teile sobida. Koostame esmase hinnapakkumise metsamajandamiskava, ortofotode ja teatiste põhjal, ning kohtume enne tehingut hea meelega Teiega metsas. Anname ilustamata ja ausa hinnangu Teie varandusele. Tänu aastatepikkuse kogemusega koostööpartneritele ja spetsialistidele saame osta raieõigusi üle Eesti. 

Kõikidele Eesti Metsameistri töödele teostame eraldi üksuse poolt ka raie kontrolli ning saadame metsaomanikule raietööde kulgemisest ülevaate. Nii saab metsaomanik tehtud töö kvaliteeti hinnata ja järelevalvet teostada ise kodust lahkumata. 

Loe lähemalt

Metsakava koostamine

Metsamajandamiskava on metsavarude ja -seisundi ülevaade, kus on ka soovituslik tegevuskava metsa majandamiseks. 10 aastat kehtivas kavas on välja toodud kasvava metsa tagavara, peamised puuliigid ja piirangud, sortiment, kasvukohatüüp ning puistu täius. Kava tohivad koostada ja kinnitada ainult tegevusloaga metsakorraldusettevõtted – metsakorraldajad peavad edukalt sooritama eksami ja katsetöö. 

Loe lähemalt

Metsakasvatus

Ka Eesti maaomanike seas kogub populaarsust oma metsamaasse ehk metsakasvatusse investeerimine. Metsakasvatust võibki mõista kui puidu kvaliteedi ja juurdekasvu silmas pidavat strateegilist metsa majandamist. Erinevates metsa arenguklassides võib metsakasvatuse seisukohast näiteks olla kasulik metsa istutamine, valgustus-, harvendus- või hooldusraie. 

Eesti Metsameister pakub ka metsakasvatuse täisteenust. Sõlmime Teiega pikaajalise lepingu, milles on nii taasmetsastamiseks kui ka hooldustöödeks vastavalt Teie soovidele ja vajadustele täpsed tingimused seatud.

Loe lähemalt

Põllumaade ost

Arusaadavalt pole kõikidel aega oma põllumaid ise üles harida; põllumaa rendi tootlikkus kipub aga väike olema. Nii võib rahaliselt ja ajaliselt parim lahendus olla põllumaa müük. Teeme koostööd nii looma- kui ka teraviljakasvatajatega, mistõttu teame, millistes piirkondades parasjagu kõrgendatud ostuhuvi ja seega ka parem hind on. Ostame ka võsastunud või söötis põllumaid, et neid taastada ning taas põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Loe edasi

Metsa võib alati minna

Metsa majandamine on aastaringne

Metsatööde planeerimisel ei lähtuta aastaajast vaid konkreetse kinnistu pinnase seisukorrast. Vaadates Eesti viimaste aastate pehmeid talvi, jääb külma perioodi raietööde teostamiseks väga väheseks. Meie aastate pikkune kogemus näitab, et raietöid on võimalik teostada igal aastaajal ja metsamajandamiseks üks parimaid perioode on aeg mil möödub suvine kuumus, kuid pole kätte jõudnud veel sügisene vihmaperiood.

Toimeta aktiivselt ja õigeaegselt

Mets on hea investeering, kui seda aktiivselt ja õigeaegselt majandada

Erinevalt nt. kinnisvara investeeringutest pole mets paraku passiivne investeering, mida saab “rahaks teha” siis, kui selleks konkreetne vajadus on. Metsa investeerimisel tuleb lisaks tulule arvestada istutamisele, valgutusraiele ja ka harvendusraiele mineva rahalise ja ajalise kuluga.

Ära unusta metsamajandamise kava

Metsamajandamise kava on vajalik

Metsamajandamise kava on metsaomaniku üks kõige oluliseimaid dokumente. Metsakava ei määra ära vaid Sinu metsa hetke väärtust, vaid annab Sulle juhised järgnevaks 10 aastaks: milliseid töid organiseerida, mis mahus seda teha ning kuidas ka peale raiet talitada. Metsamajanduskavast lähtudes saad teha tarku otsuseid, mis võimaldavad sul võtta oma metsast parima nii täna kui ka järgneva aastakümne jooksul.

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust