Metsakasvatus

Võtame vastutuse kogu metsa elutsükli eest

Otsustasime aastaid tagasi, et metsamajandamine ei tähenda meie jaoks vaid raietööd ja lisasime ettevõtte teenusevalikusse ka metsakasvatuse. Kasvatuse protsess sisaldab maapinna ettevalmistust ja külvi või  kodumaiseid istikuid koos istutusteenusega. Mõlemale metsauuendusliigile järgneb noorte puude hooldamine ehk kultuurihooldus.

Meie uuendusspetsialist oskab abistada sind kõikides küsimustes: Mitu puud peale raiet istutada? Millise puuliigi peaksid uuendamiseks valima? Peale konsultatsiooni koostame iga kinnistu osas individuaalse plaani, mis sisaldab planeeritud töid. Anname info ka hilisema hooldusskeemi ja metsaühistu toetuste osas.

Tasuta konsultatsioon

Eesti Taimekasvatus - Eesti eraomandis olev suurim taimla

2017. aastal otsustasime metsauuendamise protsessi lihtsustamiseks luua oma metsataimla. Niiviisi tagasime endale alati kodumaised istikud Eesti metsa uuendamiseks. Kasvatame tänasel päeval nii poti-, kui ka avajuurseid kuuse-, kase-, männi- ja sanglepa istikuid.

Läbi Eesti Taimekasvatuse on meie kodu metsadesse jõudnud üle 3 miljoni puu.

Eesti Taimekasvatus

Majanduslik kasu

Lisaks ökoloogilistele põhjustele on metsa uuendamise mõte ja peamine majanduslik kasutegur tootliku ja kvaliteetse metsa kasvatamine. Metsa uuendamisega täidad metsaseaduse järgse metsauuenduse kohustuse ja saad uue kasvava puukooli. Puistu liigilise koosseisu muutmise kaudu saad soodustada suuremat puidutootlikkust.

Metsauuendus kui elementaarne samm peale raietöid

Töötame kogu meeskonnaga selle nimel, et uue metsapõlvkonna rajamine ei jääks raietööde keskmes tähelepanuta. Usume, et suureks võtmeteguriks sel teel on erametsaomanike kinnistunud metsandusalased baasteadmised ja parimate praktikate tundmine.

Loe metsauuendamise meelespea

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust