Metsamajanduskava

Metsamajandamise kava on vajalik

Metsamajandamise kava on metsaomaniku üks kõige oluliseimaid dokumente. Metsakava ei määra ära vaid sinu metsa hetke väärtust, vaid annab sulle juhised järgnevaks 10 aastaks: milliseid töid organiseerida, mis mahus seda teha ning kuidas ka peale raiet talitada. Metsamajanduskavast lähtudes saad teha tarku otsuseid, mis võimaldavad sul võtta oma metsast parima nii täna kui ka järgneva aastakümne jooksul.

Metsamajandamiskava on metsavarude ja -seisundi ülevaade koos soovitusliku 10-aastase tegevuskavaga konkreetse kinnistu majandamiseks. Metsakavasid tohivad koostada ja Keskkonnaametis kinnitada ainult riikliku tegevusloaga metsakorraldusettevõtted. Metsakorraldajad ehk taksaatorid on sõltumatud osapooled, kes peavad edukalt sooritama kutseeksami ja katsetöö.

Metsakavas on välja toodud kasvava metsa tagavara, peamised puuliigid ja piirangud, sortiment, kasvukohatüüp ning puistu täius. Kava pole kinnisvara hindamisakt ning taksaatorid ei anna kinnistule omapoolset hinnangut, vaid esitavad objektiivse kinnistu inventari.

Antud inventar on vajalikuks orientiiriks täpse metsakinnistu hinna arvutamisel, sest võimaldab tihumeetri täpsusega välja arvutada sortimendi väärtuse. Näiteks on raieküps okaspuu jämepalk oluliselt rohkem väärt kui lehtpuu noorendik; soisel pinnasel kasvava metsa lõikamise puhul on kulud kõrgemad, sest majandamiseks on vaja oodata sobivat ilma ning on vaja ka sobivaid masinaid.

Telli metsamajanduskava

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust