Põllumaade ost

Miks kaaluda põllumaa müüki?

Põllu majandamine nõuab spetsiifilisi teadmisi taimekasvatusest ning kallist tehnikat, mille ostmine mõne hektari suuruse põllumaa üles harimiseks ei tasu ära. 2021. aastal oli Statistikaameti andmetel Eesti keskmine haritava maa rendihind 89 eurot aastas hektari kohta. Põllumaa rentimine pole kuigivõrd suure tootlikkusega. Nii võib rahaliselt ja ajaliselt parim lahendus olla põllumaa müük.

Mõned maaomanikud otsustavad müügi kasuks maksude optimeerimiseks. Omal ajal tagastatud maa esimene võõrandamistehing (sh pärijate esimene müügitehing) on tulumaksuvaba, aga põldu välja rentides tuleb 20% tulust riigile loovutada.

 

Teeme koostööd nii looma- kui ka teraviljakasvatajatega, mistõttu teame, millistes piirkondades parasjagu kõrgendatud ostuhuvi ja seega ka parem hind on. Teeme enda ja koostööpartnerite kinnistutega piirnevatele maadele turuhinnast tunduvalt kõrgemaid pakkumisi – meie keskmine põllumaa ostuhind 2022. aastal oli 4600€/ha.

Ostame ka võsastunud või söötis põllumaid, et neid taastada ning taas põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Küsi tasuta nõu!

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust