Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine on raieteatiste/piletite müük. Teatiste taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku metsanõuniku poole ning seejärel kinnitatakse piletid keskkonnaametis. Teatistel fikseeritakse – maht, pindala, aeg, asukoht ja muud tingimused.

Eesti Metsameister OÜ koostab raieõiguse võõrandamise hinnapakkumise, tuginedes olemasolevale infole: teatised, metsamajanduskava ja ortofoto. Keegi ei hinda metsa väärtust kaalu ega joonlauaga. Reaalse ja õige hinnangu suudavad anda ainult aastate pikkuse kogemusega spetsialistid ja taksaatorid. Kokkulepe metsaomanikuga saavutatakse siis, kui taksaator on kinnistul käinud ja andmed hindajale edastanud.

Kasutusvaldus:

Kasutusvaldusleping on raieõiguse võõrandamine notariaalselt. Tegu on metsakinnistu rendilepinguga, milles sätestatakse raie eesmärgil kasutatava metsamaa pindala, hind ja teised tööde teostamiseks ettenähtud nõudmised ja tingimused. Kasutusvaldus on tähtajaline ja enamasti vormistatakse leping kaheks aastaks. Eesti Metsameister soovitab teostada kasutusvalduse lepingu juhul, kui puudub kehtiv metsamajandamiskava ja kui oma ajaline ressurss on piiratud. Kahe aastane tähtaeg võimaldab valida parima võimaliku aja metsatööde teostamiseks – säästmaks metsaalust pinnast, väljaveoteid ja tagamaks Teile maksimaalset puidusortimendi kokkuostuhinda.

Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna:

Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna – omaniku jaoks on tegemist lepinguga, kus on kirja pandud sortimendi hinnad. Võõrandaja saab tulu vastavalt sellele, kui suur on metsast välja raiutud materjalimaht. Arveldamine toimub kliendiga kooskõlastatud hinnakirja alusel.


Raie teostamise idee korral soovitame ühendust võtta spetsialistiga. Parim viis info saamiseks on helistada meie metsakonsulendile või kirjutada info hinnapäringusse.

HINNAPÄRING