Allar Teder

Eesti Metsameister OÜ ostuosakonnajuht Allar Teder.

„Esimese raamatumüügi suve viimase nädala lõpul, vestlusel vennaga, küsis ta, kuidas mul läks ning kas järgmisel suvel tahan ka sama teha? Vastasin, et ei taha järgmist nädalatki teha,“ naerab Allar Teder, Eesti Metsameistri ostuosakonna juht, meenutades enesearengu teekonna algust. 13 aastat hiljem, innustab ning inspireerib noor mees mitte vaid iseend, vaid kõiki ettevõtte töötajaid, sõnades: „See, kui ma saan enda olemasoluga kellegi teise elu paremaks muuta, ongi jõud, mis mind tegudele tõukab.“

Elvast pärit ning Tartu Lennuakadeemia lennundusettevõtete juhtimise eriala lõpetanud Allar oli keskkooli ajal suur väitluse huviline. Vaidlemine oli tema jaoks second nature. Erinevate olukordade tekkepõhjuste analüüsimine kuulus samuti lemmik tegevuste hulka. Ka spordiga oli ta juba varajasest lapsepõlvest sinasõber, liikumise harjumus on säilinud siiani, sest tervet keha peab ta enese väärtustamise üheks alustalaks. Loomult veidi kartlikuna, tunnistab ta, et valis ülikooli õpinguteks Tartu, sest Tallinn tundus liialt kauge ning hirmutav. Mis puutub erialade valikusse, siis sarnaselt paljude noortega, ei olnud ka temal keskkooli lõpul selget arusaama, mida elult soovib. Lennundus tundus esmapilgul huvitav. Esimese kursuse keskel asutati kursusevendadega koos Eesti Lennundusseltsi MTÜ. Kuna tegu oli valdkonda edendava ettevõtmisega, said noormehed ka PRIAlt toetuse ning korraldasid 2 aasta jooksul erinevaid lennundust tutvustavaid üritusi. 

Southwestern Advantage poolt pakutav võimalus tegeleda suviti USAs raamatumüügiga andis võimaluse reisida ning end täiesti uues keskkonnas proovile panna. Julgust lisas teadmine, et Allari vanem vend Ülari oli sama juba mõned suved teinud. Tegelikult motiveeriski Priidu nähtav sisemine kasv Allarit proovima, küll aga tunnistab ta, et mugavustsoonist enda välja rebimine oli keerukas protsess. Kogemus oli tõepoolest karastav, pidev emotsioonide virr-varr, tõusud vaheldumas mõõnadega, kuid selle asemel, et raskustele alla vanduda, mõistis ta ühel hetkel, et teeb seda kõike iseenda arengu nimel. Negatiivsed emotsioonid asendusid pikapeale positiivse mindsetiga. Probleemides nägi Allar edaspidi võimalusi lahendusi leida. Ta lisab veel, et eriline värbaja ta just ei olnud, kuid oma loodud meeskonda hoidis kogu hingega. „Inimesed ei hooli palju sa tead, kuniks teavad, kui palju sa hoolid. Kui hoolivust pole, võid rääkida kurtidele kõrvadele. Usun, et minu tugevusteks ongi müük ning inimlik juhtimisstiil,“ põhjendab ta. 

Peale kahtteist aastat, oli aeg viimaks edasi liikuda. Elu oli selleks ajaks piisavalt muutunud ning raamatute müümise soov asendus pere loomise sooviga. Otsustamaks oma järgmist käiku, tegi Allar põhjaliku eneseanalüüsi ning nimekirja tegevustest, millega ta võiks erinevatesse ettevõtetesse panustada ning mis omakorda annaksid teostamisel vastu ka head energiat. Üsna pea võttis temaga ühendust sõber Joel raamatumüügi aegadelt ning kutsus vestlema Eesti Metsameister OÜ ühe asutaja Taavi ning praeguse tegevjuhi Taunoga. Allar oli tegelikult ettevõte huviorbiidis olnud juba mõned aastat, olles nende meeskonnale varasemaltki müügialaseid koolitusi teinud. „Taavi ja Taunoga kohtudes oli mul esimesest päevast kohe kodune tunne. Nägin, et asja aetakse professionaalselt, samas õhkkond on vaba, tööd tehakse sellepärast, et tahetakse tööd teha. Käisin ühel päeval töövarjuks, et näha, kuidas ettevõttes asjad käivad. Peale seda koostasin nimekirja kümnest viisist, kuidas saaksin ettevõtte edule kaasa aidata. Nemad tegid omalt poolt samuti listi kaheteist tegevusega. Neist 8 kattusid ning 5 esimest olid paigutatud kusjuures samasse järjekorda. Oli selge, et see on match. Tundus loomulikuna koos edasi liikuda,“ kirjeldab Allar enda jõudmist meeskonda. 

Inimestevahelisi suhteid tiimis peetakse olulisteks ning korra kuus toimuvad ühisüritused tagavad sujuva sisseelamise: „Teeme tööd hingega ja kui puhkame siis ka hingega,“ muigab Allar. 

Jõudes Allari ametinimetuseni, ei anna selle nimi sisust pooltki edasi. Ostuosakonna juhina on tema ülesandeks tiimijuhtide ree peale hoidmine, et nad saaksid omakorda keskenduda enda tiimiliikmete juhtimisele. Tiimijuhtidega toimuvad niisiis iganädalased vestlused, mille käigus vaadatakse üle eelmise nädala saavutused, eesmärgid ning ka kõik muu, mis aktuaalne ning hingel. Selleks, et tõsta juhtimistaset, korraldab Allar koolitusi, kus annab edasi enda know-howd. Alles hiljuti toimus ettevõtte strateegia, missiooni ning visiooni sõnastamise sessioon, mis kestis kolm päeva ning antud ettevõtmise outline ja struktuur olid samuti Allari loodud. Lisaks tegeleb tegus mees ka värbamisprojektide, onboardinguga ja  aitab parandada müügitaset, analüüsides müügikõnesid. Kes teeb, see jõuab. „Tugevaim külg on mõistmine ning empaatiavõime. Tajun, kui inimesel on sisemine tasakaal paigast ära ja saan aidata teda keskmesse tagasi tuua. Mulle meeldib probleeme lahendada ning naudin coachingu poolt. Usun, et toon ettevõttesse värsket energiat ning innovaatilist lähenemist meeskonna heaolu hoidmisele. Loen ning kuulan podcaste igapäevaselt ning sealt saadud mõtted innustavad mind. Seeläbi kogun ühtlasi ideid, mida modifitseerides saan neid oma meeskonna peal rakendada.  Patrick Lencioni ning Dave Ramsey on siinkohal mind palju mõjutanud, rääkimata raamatumüügi kogemusest, mis on kogu minu edu aluseks.“

On tõsi, et väga vähesed suudavad jätta kõik eraelust lähtuvad emotsioonid töö ukse taha, seega rõhutatakse ettevõttes ka vaimse tervise eest hoolitsemise tähtsust. Inimest ei võeta kui Exceli tabelit, vaid kui unikaalset ning ainulaadset isikut. „Kui tervises või suhetes on midagi halvasti või katki, siis on raske olla produktiivne ning positiivselt meelestatud. Kõik eluvaldkonnad on läbipõimunud, seega tuleb nende olulisust ka võrdselt kohelda. Terve ja produktiivne töökeskkond eeldab seda, et töötajate elu on korras. Nii vaimne kui füüsiline pool, kogu heaoluga seonduva promomine, see on tähtis. Kui saan muuta enda töötajate elu paremaks, siis see ongi minu jaoks ägedaim osa tööst. Inimesed otsivad tähendusrikkust ja töö võiks minu silmis seda pakkuda,“ avab Allar mõtteid tööheaolu aspektide olulisusest. Teisalt aga teab Allar, et kõik meeskonnasisesed konfliktid ei ole halvad ning ei tähenda alati tüli, vaid pigem eriarvamusi ning see omakorda annab ideede esitamiseks hea aluse. Selleks, et usaldada ning uskuda ettevõttega seoses langetatud otsuseid, peab igaüks saama võimaluse oma arvamust avaldada. „Kasutan siin ütlust „you’ve got to weigh in before you buy in“. Kui otsus on kõigi poolt läbi vaieldud, tekib sinna ümber vastutus, sest usutakse sellesse, mis on otsustatud, sellest tuleb pühendumine ja hiljem ka tulemused,“ kirjeldab ta meeskonna kaasamise kasutegureid. 

Kui küsida Allarilt, milline on suurim katsumus, millega silmitsi on tulnud seista, vastab ta: lapse kasvatamine. Manuaali sünnitushaiglast kaasa ei anta. Kuigi raamatumüügist õpitud emotsioonide kontrollimine on tõhus tööriist tööl, ei ole seda niivõrd kerge rakendada kodus, kui lapsel on hammaste tulekust või arenguhüppest tulenevalt enesetunne viril. „Peale lapse sündi ongi elu teistmoodi, mitte et see halb oleks, lihtsalt ongi teistmoodi. Päeva lõpuks loeb see, kui elus on suured asjad korras. See ei tähenda, et stressi, pingeid või katsumusi ei eksisteeriks. Vastupidi. Kui oled valmis pidama nii enda kui ka teistega raskeid vestluseid, siis on elu veidi lihtsam, kuid probleemide tekkimise eest ei ole kaitstud keegi. Vahel tuleb end proovile panna, pingutada, sest muidu ei saa kunagi teada, milleks võimeline oled. Sinu skill set ja harjumused tagavadki edu,“ sõnab Allar lõpetuseks. 

Loe ka meie asutaja liikme Taavi Lellepi kohta.

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust