Viimasel ajal on aina teravamalt päevakorda kerkinud probleemid maa- ja erametsaomanike õiguste piiramisest looduskaitselistel eesmärkidel. Lugematutest piirangutest tulenevad kompensatsioonid on proportsionaalselt ebaõiglased ja aegunud, mistõttu päädis olukord kolmapäeval, 29.mail, maaomanike protestiga Toompeal, otse Riigikogu ukselävel. Kogunenud rahvahulk näitas selgelt, et inimesed on valmis oma õiguste eest seisma.

Oma 11 tegutsemisaasta jooksul on Eesti Metsameister alati seadnud esikohale metsaomanike harimist ja kogu metsamajandamise protsesside osas teadlikkuse tõstmist. Siiski puutume tihti kokku maaomanikega, kellel on siiras soov oma metsa eest hoolt kanda, kuid looduskaitselised piirangud seda ei luba. “Riigi poolt pakutud kompensatsioon on selgelt liiga väike ja ka aegunud. Toetuste määrad on püsinud sarnasel tasemel alates 2008. aastast ning proportsionaalselt kahjudega ei saa neid kahte puhtalt juba inflatsiooni ja turumuutuste tõttu ammu võrrelda,” leiab ettevõtte tegevjuht Joel Lobjakas.

Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala ligi kahekordistunud. Tuhandetele metsaomanikele tähendab see, et küpseks saanud metsa raiuda ehk aastakümneid tagasi tehtud investeeringut välja võtta pole võimalik, praegused hüvitised kahju ei kata. Eestis on rangelt kaitse all 50 000 hektari jagu erametsa, leebemalt piiratakse umbes 150 000 hektarit erametsa. “Eriti kahju on näha olukorda, kus tubli metsaomanik on peale raietöid istutanud oma kinnistule noore puukultuuri ja mõne aasta möödudes selgub, et antud metsale seatakse nüüdsest looduskaitseline piirang,” kommenteerib Eesti Metsameistri metsauuendusspetsialist Merli Lehis. “Kirjeldatud olukorras kaotab metsaomanik mitte ainult metsauuendustöödeks kulutatud tuhanded eurod, vaid ka kogu investeeringu tulevastele põlvedele,” lisab Lehis. 

Ebakindlus piirab Eesti metsade arengut

Antud olukord on kaasa toonud inimestes ebakindluse, mida illustreerisid ka metsaomanike lood, mida häälekalt jagati kolmapäevasel protestil. Maaomanikud ei julge enam metsa investeerida, sest ollakse ebakindlad tuleviku osas. Kõige enam kardetakse looduspiirangute laiendamist ja maamaksu tõusu. “Kui inimesed ei julge enam oma metsa hooldada ja peale raietöid istutada, siis pärsib see otseselt Eesti metsade arengut,” kardab Lehis.

Mida nõutakse?

Protestijad nõuavad õiglast ja kiiret kompensatsiooni metsaomanikele, kelle maale kehtestatakse looduskaitselised piirangud. See tähendab kohest raieküpse metsa turuhinda ja iga-aastast hüvitist. Praegused hüvitised ei kata omanikele saamata jäävat tulu. Lisaks nõutakse looduskaitse alla võetava eraomanduses oleva metsa asendamist riigile kuuluva majandusmetsaga, et eraomanik saaks oma metsa majandamisega jätkata. Samuti peab maatulundusmaa maamaksu tõus jääma aastas 10% piiresse, nagu maaomanikele lubati. Peale selle tuleb lõpetada põhjendamatute piirangute lisamine eramaale.

Kokkuvõte

Eestlased on läbi põlvkondade uhkusega olnud metsarahvas. Praegune pakutud lahendus müüa ebaõiglaselt väikese summa eest looduskaitse all olevad maad riigile röövib inimestelt oma metsa majandamise võimaluse ning mis veelgi olulisem, põlvkondi toetanud majandusliku tagala. Meeleavaldus oli samm õiges suunas, et teha oma õigused kuuldavaks ja liikuda lähemale õiglase muutuse suunas.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Arvamus

ARVAMUS: Metsauuendust erasektoris tuleb reguleerida täpsemalt

10 oktoober 2023

Eesti Metsameister OÜ nõukogu esimees Taavi Lellep tõstatab küsimuse erasektoris metsauuenduse reguleerimise teemal. Kas praegune süsteem viib meid soovitud jätkusuutlike lahenduseni?

Arvamus

ARVAMUS: Mida tähendab olla päriselt 100% süsinikuneutraalne

3 veebruar 2023

Eesti Metsameister OÜ juhatuse liige Tauno Trink räägib, mida tähendab olla päriselt 100% süsinikneutraalne ja, mis eesmärgid on Eesti Metsameistril ettevõttena.

Arvamus

Tauno Trink: iga tüüpi metsa ei peagi majandama

27 november 2021

Kliimamuutuste leevendamiseks on metsade püsivalt kõrge juurdekasv kasulikum, sest korrektselt majandatud mets seob rohkem süsinikku. See toob tagasi ka rohkem rahalist kasu. Kliimakonverentsi COP26 valguses on paslik taaskord tõstatada teema erametsade majandamisest. Eesti vajab pikka plaani, et metsanduses rohelisemat mõtlemist juurutada. On tarvis vähem sildistamist ning tõhusamat kontrolli. Eelkõige on vaja aga kollektiivse teadlikkuse tõstmist. Kaitsealused...

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust