Talv on metsatööde kõrghooaeg, mis tähendab ka, et raietöödeks tuleb hoolikalt valmistuda. Kui planeerid sel talvel metsatöid, siis on viimane aeg dokumendid korda ajada. Raieteatist esitamata võid oma kinnistult raiuda kuni 20 tihumeetrit, kuid sellest suurema raiemahu puhul tuleb enne raietöid esitada Keskkonnaametile kõigepealt raieteatis ehk metsateatis.

Seda on võimalik esitada kahel erineval viisil: kas täites blanketi paberil või elektrooniliselt ja saates Keskkonnaaametile kas posti teel või digitaalselt allkirjastatuna meili teel. Teine võimalus on teha seda metsaportaalis, kus põhilised blanketiväljad on infosüsteemis juba eeltäidetud. Kuna paljud metsaomanikud kasutavad portaali esimest korda, siis anname selles artiklis ka samm-sammulise ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Metsateatise esitamine blanketil 

Metsateatise blanketi saad alla laadida keskkonnaameti kodulehelt.

Täidetud blanketi saad 

  • saata kas elektrooniliselt allkirjastatuna e-mailiga: info@keskkonnaamet.ee 
  • viia blanketi isiklikult lähimasse Keskkonnaameti kontorisse 
  • või saata postiga Keskkonnaameti kontorisse

Metsateatise esitamine metsaportaalis 

Oma metsa andmete täisulatuses vaatamiseks ja metsateatise esitamiseks metsaregistris tuleb sul ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil.

1.

Logi sisse Metsaportaali.

Metsaportaal asub internetis:  register.metsad.ee

Logi sisse nupp asub üleval paremal nurgas.

2.

Kui oled sisse loginud, näed sinuga seotud kinnistuid MINU saki all Metsaportaali vasakus servas.

3.

Klõpsa soovitud kinnistusele, siis avanevad eraldised

4.

Märgi eraldised, kus soovid raiuda, linnukesega

Eraldiste katastritunnuseid näed paremal ülemises servas

Mittesobivad valikud saad ristida eemaldada

5.

Teatise sisestamiseks vajuta nuppu “Sisesta metsateatis”

6.

Avaneb eeltäidetud metsateatise vorm, kus põhilised andmed on juba ette täidetud

7.

Aadressirea puhul alusta kinnistu nime sisestamisega. Sobiva valiku kuvamisel märgi see ja vajuta nuppu “Salvesta aadress”. Ilma selle sammu täitmiseta “Esita” nuppu ei ilmu.

Kontaktaadressi puhul on oluline märkida kas sinu e-postiaadress või postiaadress.

8.

Eeltäidetud vormil on täidetud tööliigi ja raiutava mahu lahter, kui metsakorraldaja on selle ette näinud.

Soovi korral saad seda ise muuta  ning valida hüpikmenüüst uue tööliigi ja uue raiemahu.

9.

Kui kõik read on täidetud, vajuta “Esita” ning ongi tehtud.

Teatist esitama saad volitada ka teenusepakkujat

Kui tellid raieteenuse mõnelt metsafirmalt, siis on võimalik neile vormistada volitus raieteatise esitamiseks metsaportaalis. Metsateatiste vormistamine käib otseloomulikult kooskõlastuses sinuga. Samuti saad volituse anda mõnele abistavale pereliikmele. 

Portaal võimaldab volitada sinu metsaandmeid täisulatuses vaatama ja alla laadima ning metsateatisi esitama ning nende kinnitamist jälgima.

Millal ja kust saad vastuse?

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsakaitseekspertiisi, on ametil aega kuni 30 tööpäeva.

Kui metsateatis on esitatud paberil, saadab amet sulle postiga raie registreerimise kohta registriväljavõtte. Digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga esitatud metsateatiste vastused laekuvad metsaportaali.

Kui kavandatud tööd ei vasta õigusaktide nõuetele, on ametil õigus teatise registreerimisest keelduda. Sel juhul põhjendatakse keeldumist kirjalikult ja antakse soovitused, kuidas tegevust õigusaktidega vastavusse viia.

Teatiste seisu näed metsaportaalist

Varem sai metsaomanik keskkonnaametile esitatud metsateatisele vastuseks ametniku lubava või keelava otsuse. Täna võrdub raiet lubava otsusega see, kui keskkonnaamet raieteatise registreerib. Registreerimisest keeldumine tähendab, et kavandatud tegevus ei ole lubatud.

Millal võid raiuda?

Raieteatis kehtib üks aasta.

See tähendab, et sina kinnistu omanikuna või metsafirma, kellele oled raieõiguse müünud, tohib raiet teostada aasta jooksul pärast vastava akti metsaregistrisse kandmist.

Kui oled teatiseid peale võtmas iseenda algatusel, soovitame soojalt kohe, kui metsateatis käes (või isegi enne seda) leppida metsa ülestöötajatega, sest muidu võib juhtuda, et raieks kavandatud ajal ei ole töömehi kuskilt võtta. Sel põhjusel otsustab enamik erametsaomanikke asjaajamise jätta metsafirmale müües neile raieõiguse.

Raieõiguse müügiks küsi pakkumist ka meilt

Ostame raieõigusi üle Eesti. Suured raiemahud võimaldavad meile eriti häid hindu nii raiujatelt kui ka saekaatritelt. Kõikidele töödele teostame eraldi üksuse poolt ka raie kontrolli ning saadame sulle tööde kulgemisest ülevaate. Nii saad tehtud töö kvaliteeti hinnata ja järelevalvet teostada ise kodust lahkumata.

Küsimuste korral võid pöörduda otse läbi hinnapäringu meie spetsialistide poole!

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Lähenevad talviste metsatoetuste tähtajad: metsa uuendamise ja inventeerimise toetus

23 november 2023

Eesti Riik toetab erametsaomanike metsatöid vajalike toetustega. Metsaühistu on protsessi juures suureks abiks. Kuidas käib metsa inverteerimise ja metsa uuendamise toetuste taotlemine?

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust