Kauplemine süsinikukrediidiga on vahend, mida kasutavad paljud oma majandustegevusega kaasneva jalajälje vähendamiseks. Päris nullemissiooni saavutamiseks tuleb aga teha märksa enamat. Just selle teekonna valis Eesti Metsameister eesmärgiga saada Baltikumi kõige rohelisemaks metsamajandajaks.

CSRD kestlikkuse aruandluse direktiiv

Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja erinevatest näitajatest (mille aluseks töötajate arv, käive, koguvara jne) tuleb Euroopa Liidu ettevõtetel hakata lähiaastatel esitama andmeid oma tegevuse mõju ning mis tahes jätkusuutlikkuse/kestlikkuse riskide kohta, millega nad majandustegevuse käigus kokku puutuvad. Rohkem saab selle kohta lugeda siit ja siit.

Millest alustada teel süsinikuneutraalsuse poole?

Kui ettevõte tahab liikuda süsinikuneutraalsuse poole, tuleb Eesti Metsameistri hinnangul esmalt ära mõõta enda CO2 jalajälg skoopide 1, 2 ja 3 kaardistamise kaudu, mida aitavad läbi viia spetsiaalsed ettevõtted.

  1. Neutraalsuse poole liikujal tuleb esmalt kokku arvutada ettevõtte omandis olevate või enda kontrollitud allikate (nt autopark ja sellest tulenevad kriteeriumid/tegurid) otsesed emissioonid.
  2. Seejärel liigutakse kaudsete sisseostetud energiast tulenevate emissioonide juurde (peamiselt elekter-soojus) ja seda tuleb teha igal opereerimisaadressil, kus tegutsevad ka näiteks tütarfirmad.
  3. Lõpuks jõutakse kõikide muude kaudsete emissioonide kaardistamiseni (15 erinevat kategooriat ja kõige mahukam osa), mis tekivad ettevõtte väärtusahelas üles- või allapoole suunatud tegevuste tagajärjel (nt ostetud tooted ja teenused, jäätmed, töötajate reisid, komandeeringud, tööle-koju käimise sõidud).

Kõiki eelnimetatud tegevusi (skoobid 1, 2, 3) vaadeldakse terve kalendriaasta lõikes.Eesti Metsameister koos oma kahe tütarettevõttega (Eesti Taimekasvatus ja Eesti Metsahaldus) on need etapid läbinud ning praegu käib andmete analüüs ja kokkupanek.

Tauno Trinki sõnul on Eesti Metsameister siiani arvutanud välja oma otsesed emissioonid ettevõtte omatud või kontrollitud allikatest, seejärel teinud ülevaate sisseostetud energiast tulenevatest emissioonidest ja lõpuks arvestanud kõikide muude kaudsete emissioonidega, mis tekivad ettevõtte väärtusahelas üles- või allapoole suunatud tegevuste tagajärjel. „Me oleme nende teemadega tegelenud pikka aega ja teinud selgeks, mida tähendab sel teemal pelgalt trummi tagumine ning mida tähendab reaalselt see trumm koos kõigi pulkadega üles ehitada nii, et seda siis mingi hetk täpselt lööma hakata. Mõtlemisülesandena võiks iga praegune roheettevõte eeltoodud skoobid 1, 2 ja 3 läbi arutada, et üleüldse mõista, mida süsinikuneutraalne majandamine tähendab. Selle teema laineharjal surfata on hetkel väga moes (ka turunduses), aga asjasse südamega suhtudes tasub olla sisu- ja allikakriitiline,“ lisas Tauno Trink.

Ega ainult istutamisega kaugele jõua

Kes vähegi arvutada oskab ja teemaga kursis on, saab suu muigele, kui mõni keskmisest suurem ettevõte lubab juba järgmisel aastal saada süsinikuneutraalseks, sest paneb maha 4000 puud. Kuigi isutatud puud seovad süsinikku esimesest kasvupäevast alates, siis uuringud näitavad, et metsaökosüsteemis tervikuna hakkab süsiniku sidumine selle eraldumist ületama umbes 10 aasta vanuselt, või mõned aastad varem. Seda juhul, kui mets on korralikult uuendatud ja noor metsapõlv on edukalt kasvama läinud. Nii et puude istutamine ei ole üks ja kiire lahendus ettevõtte süsinikuneutraalsuseni jõudmiseks, vaid võib sellele kaasa aidata pikema aja jooksul. Võrdluseks, et keskmine CO2 heitkogus inimese kohta Euroopa Liidus on 8,7 tonni (Eestis 15 tonni) ja ainuüksi selle neutraliseerimiseks läheb vaja väga jämedalt 3200 istikut, millest loodusliku valiku käigus kasvab välja 425 raieküpset puud. Tegelikult sõltuvad ka eeltoodud numbrid konkreetselt istutatavast puuliigist, kinnistust ja kasvukohatüübist. Mõtlemapanevad numbrid ja lubadused, kas pole? Seega jutt, et 4000 puud on suuteline neutraliseerima ettevõtte CO2 jalajälje, ei ole reaalne.

„Metsade sidumisvõime pole teadmisena midagi uut, rohelistest kopsudest räägitakse ju aastakümneid. Suurelt reklaamitavaid istutusprojekte, mis iseenesest väga tervitatavad, tehakse väga erineva kvaliteedi ja usaldusväärsusega, mis jätab ettevõtmisest tahes-tahtmata rohepesu mulje,“ soovitab Trink osalejatel uurida, kas konkreetne projekt on järginud rangeid juhiseid, teaduslikke meetodeid ja lähenemist ning kuidas see heitkoguseid vähendab. „Kui projekt on läbinud rahvusvaheliselt tunnustatud standardid, alles siis on eeldus, et see võib vastata süsinikukrediidi ostja ootusele. Tore, et roheprojektid muutuvad üha populaarsemaks, aga tehkem neid korrektselt.“

Sarnased postitused

Kõik postitused
Arvamus

ARVAMUS: Metsauuendust erasektoris tuleb reguleerida täpsemalt

10 oktoober 2023

Eesti Metsameister OÜ nõukogu esimees Taavi Lellep tõstatab küsimuse erasektoris metsauuenduse reguleerimise teemal. Kas praegune süsteem viib meid soovitud jätkusuutlike lahenduseni?

Arvamus

Tauno Trink: iga tüüpi metsa ei peagi majandama

27 november 2021

Kliimamuutuste leevendamiseks on metsade püsivalt kõrge juurdekasv kasulikum, sest korrektselt majandatud mets seob rohkem süsinikku. See toob tagasi ka rohkem rahalist kasu. Kliimakonverentsi COP26 valguses on paslik taaskord tõstatada teema erametsade majandamisest. Eesti vajab pikka plaani, et metsanduses rohelisemat mõtlemist juurutada. On tarvis vähem sildistamist ning tõhusamat kontrolli. Eelkõige on vaja aga kollektiivse teadlikkuse tõstmist. Kaitsealused...

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust