Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas.

Miks see nii on?

Üks peamisi põhjuseid, miks sanglepp on populaarsust kogumas, peitub lehtpuu kiires kasvus ja seeläbi varajase raieküpsuse saavutamises võrreldes teiste levinud istutatavate puuliikidega. Lisaks kiirele kasvule on ta valguslembeline, mistõttu kohaneb raiesmikel ja muudel avatud aladel hästi. Aastatepikkune uuring on näidanud sanglepikute majandamist kui säästliku metsamajandamise eeldust ning juba 2001. aastal kinnitas RMK seemne­majanduse peaspetsialist Aivo Vares oma uurimistöös istutatud sanglepikute kõrget produktiivsust.

Kuigi sanglepp paljuneb looduses iseeneslikult, eelistatakse siiski istutamist, sest ettekasvatatud taime kvaliteet on parem. Looduses seemnest või kännuvõsust paljununa esineb tihti mädanikke, kõveraid tüvesid ja palju okslikkust.

Sanglepa kasutamine tööstuses ja mujal

Sanglepp ületab oma sugulase, halli lepa, paljudes kasutusvaldkondades. Sang- ehk musta lepa puit on kerge, pehme ja habras, kuid üllatavalt hästi töödeldav. See sobib suurepäraselt vineeri tootmiseks, mööbli valmistamiseks ja nikerdustöödeks. Kuivanuna omandab sanglepa puit kauni roosaka tooni.

Samuti on lepahalg on hinnatud ahjupuu majapidamistes, kuid ka toidutööstustes. Nimelt on sanglepapuit levinud liha ja kala suitsutamisel konservitööstuses, sest annab tootele ilusa kuldkollase värvuse ja läike ning hea maitse.

Hinnatud puuliik rekultiveerimiseks ja loodusalade kaitseks

Sanglepp on tõestanud end perspektiivikalt ka nt. põlevkivi karjääride rekultiveerimisel või perioodiliselt liigniiskete põllumajandusmaade (heina- ja karjamaad) metsastamisel, kus teiste puuliikide kasv võib olla limiteeritud. 

Hästi sobivad sanglepikud ka looduslike puhveralade rajamiseks või veekogude kallaste kindlustamiseks, mis lisaks väärtuse lisamisele pakub ka esteetilist vaatepilti.

Tõusev nõudlus on toonud müüjad turule

Eesti metsapuude kasvatajad on samuti asunud nõudlusele vastama ja istikuid kasvatama. Suure-Rakke külas asuv Eesti Taimekasvatus pakub kvaliteetseid kodumaise päritoluga 1-aastaseid sangleppasid, mille ideaalne istutusaeg on kevadhooajal aprilli-mai või sügishooajal september-oktoober.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Erametsaomaniku meelespea

Lähenevad talviste metsatoetuste tähtajad: metsa uuendamise ja inventeerimise toetus

23 november 2023

Eesti Riik toetab erametsaomanike metsatöid vajalike toetustega. Metsaühistu on protsessi juures suureks abiks. Kuidas käib metsa inverteerimise ja metsa uuendamise toetuste taotlemine?

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust