Iga metsaomanik väärtustab oma vara erinevalt: kelle jaoks on see puhkepaik, kellele hoopis koriluse tarbeks, kuid enamiku jaoks on metsa omamise ja majandamise oluline element ka metsast saadav rahaline kasu. Ja selleks on vaja teha raieid. Tänu hästi toimivale metsasektorile on Eestis puidule alati turg olemas, kuid materjalide kokkuostuhinnad on pidevas muutumises. 

Kuigi rolli mängivad ka ülemaailmsed olud majanduses, oleneb puidu hind eelkõige kohalikust pakkumisest. Pakkumist omakorda mõjutavad turutegurid (milline parasjagu on hind ja millised on metsaomanike hinnaootused), raiutavate metsade arv, raietingimused kui ka metsaomanike eesmärgid oma metsade suhtes. 

Kuigi ajakohaste hindade saamiseks tuleb jälgida turgu, on igal metsaomanikul hea teada peamiseid tegureid, mis mõjutavad puidu kokkuostuhinda, raietööde hinda ning materjalide müügist saadavat tulu. Anname selles artiklis hinna peamistest mõjutajatest ülevaate vastates oma klientide kõige sagedamini esitatud küsimustele.

Millist rolli mängivad metsamaterjali müümisel aastaajad?

Ilm on raietööde puhul määrava tähtsusega. Metsamehe jaoks on olulised nii temperatuur (mida külmem, seda parem) kui sademed (mida vähem, seda parem). Pisut kaudsemalt mõjutavad ka õhurõhk ja päikesepaiste. Ilmastatistika põhjal on meil Eestis detsembrist märtsini kõige rohkem raietöödeks sobivat aega: siis on keskmine temperatuur alla nulli ja sademeid on vähe.

Seetõttu on läbi ajaloo Eestis metsanduse kõige aktiivsem aeg olnud talv. Soojal talvel võib soise pinnasega metsast olla väljavedu võimatu teostada. Korraliku külma talve puhul saab majandada ka märjemaid ja pehmemal maal asuvaid metsasid.

Tänapäeval raiutakse tegelikult igal aastaajal, kuid mainitud põhjustel on talvel turg aktiivsem. Enamasti aktiviseerubki turg juba sügisel, sest siis hakkavad raiujad talveks mahtu ette varuma ja logistikat aegsasti paika panema. Kui sa ei ole ise kogemustega metsamees, tasub parima aja ja tingimuste saamiseks pöörduda asjatundliku nõu ja kokkulepete saamiseks metsandusettevõtte või kohaliku metsaühistu poole. Ning mitte jätta seda viimasele minutile, kui sobilikud ilmastikuolud on juba käes.

Miks on ideaalset aega raieks keeruline planeerida? 

Ainult turu järgi ideaalseimat aega planeerida ei saagi, sest raietöö oleneb veel mitmest teisest faktorist. Eelmises punktis tõime välja, et talvekuudesse on raiet hea planeerida, kuid reaalsuses võib ilm siiski alati üllatada ja kiirelt muutuda. 

Üheks hinda mõjutavaks lisateguriks on ka metsamaa ligipääsuvõimalused. Üsna sageli tuleb metsakinnistule pääsemiseks sõita üle kellegi teise põllumaa. Ning sellisel juhul arvestada põllumeeste kalendriga. Metsatöö on seotud suurte masinatega ning nendega ei saa kasvavast põllukultuurist üle sõita, rääkimata materjali väljaveost.

Raie müügi ajastamist võib võrrelda aktsiate müügi ajastamisega. Kui turg on tõusmas ning hinnad on juba väga kõrgel, siis on üks variant riskida ja oodata, et võita veel näiteks 5-10% hinda juurde. Kuid alati on võimalus, et turg hakkab hoopis järsult kukkuma ja nii võid ootamisega pigem hinnast 10-20% kaotada.

Ja kui rääkida harvendusraiest, siis paljud metsaomanikud ei tea, et puidu hinna tõusu oodates võib edasi lükatud harvendusraie muutuda kallimaks kui ootamisega saavutatav hinnatõus. 

Harvendusraie edasilükkamisel peavad puud kauem konkureerima üksteisega valguse, vee ja toitainete pärast ning puude kasv aeglustub. See võib mõjutada palgi osakaalu. Ja see juba tugevalt lõppraiest saadavat tulu.

Esimese harvendusraiega on puud veel üsna väikesed, aga hiljem tehtavatest harvendusraietest saab lisaks kütte- või paberipuidule juba ka palgipuid. Samuti ei tasu raiumisega oodata, kui tegemist on küpse metsaga. Raugaeas puud on vastuvõtlikumad erinevate haiguste ja kahjurite levikule ning tormimurdudele, võib sõltuvalt sortimendist hakata metsa väärtus peale maksimaalse küpsuse saavutamist langema.

Kas sina tead, millal saavutab sinu mets küpsuse? 

Seda saad järele vaadata oma metsamajanduskavast. 

Kui see seda veel pole või see on aegunud, saad selle tellida näiteks siit.

Kuidas teada saada oma metsast saadavat eeldatavat tulu?

Metsast saadav tasu oleneb sellest, millist sortimenti sinu metsast annab välja lõigata. Peamised sortimentid on jämepalk, peenpalk, oksad ja hake. Hinna kujunemise vaatest on vähemväärtuslikumad kiirekasvuliste lehtpuudega puistud ehk kinnistud, kus domineerib lepa-, remmelga- või pajuvõsa. Need sobivad peamiselt kütte- ja hakkepuuks. Väärtuslikumad on aeglaselt kasvavad leht- ja okaspuud, millest saab palki. Kõige väärtuslikumad on küpsed männimetsad, seejärel kuusikud ja siis kaasikud.

Pädev ja kogenud raie tegija väärindab maksimaalselt iga sinu metsas langetatud puu. Hinnates puu kvaliteeti ja mõõtmeid, jagab ta puutüve kõrgeima võimaliku hinnaga sortimentideks. Sortimentide ostuhinnad määravad saeveskid. Nende kokkuostuhinnast tuleb maha lahutada raietööde kulu. See sisaldab puidu varumiskulusid (raiumine ja kokkuvedu) ning autotransporti lõpplattu ehk väljaveokulusid.

 Varumiskulud sõltuvad raielangist, raieviisist, valitud tehnoloogiast, asukohast metsatee suhtes jne. Seega on iga kinnistu ja ka iga langi varumiskulud unikaalsed.

Lisaks raie teostamise kuludele tuleb lõpliku ehk sulle kätte jääva tulu teada saamiseks arvestada riiklike maksudega. Kas ja kui palju tuleks sul puitu müües makse maksta, saad lugeda siit: Millised maksukohustused kaasnevad metsatehinguid sõlmides?

Erinevused eraisiku ja metsafirma turustamisvõimalustes

Metsafirmadel on kokkuostjatega sageli omad, mahtudel põhinevad kokkulepped, mille tõttu saavad nad ka sortimendi eest paremat hinda. Metsafirmad on ka väga kogenud ja teavad, mis sortimenti puu lõigata, et saada suurim kasum. Paraku väiksema kogemusega eraisikutel ei ole selliseid teadmisi ja kogemusi ning suurem kvaliteedikontrolli vajadus toob kaasa muutuse hinnakirjas.

Kokkuvõte

Parima hinna oma metsamaterjali müügist saad siis, kui puit on kvaliteetne ning raie ajastatud hetkele, mil nõudlus ületab pakkumist. Kuid nagu me artiklis välja tõime, on nii raiumine kui turustamine seotud erinevate olukorrast sõltuvate nüanssidega. Et kõiki tegureid arvesse võtta, soovitame alati metsahindamist ning raie- ja turustamisalast nõu küsida metsaühistult või kogenud metsandusettevõttelt.

Raie vajab ettevalmistust, kuid veel jõuad talvist metsaraiet kavandada

Eesti Metsameister nõustab sind metsa majandamise ja väärindamise küsimustes tasuta. Raietööde osas oskavad nõu anda ja kõigile töödele tegija leida meie metsameistrid.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust