Metsaomanike huvi oma metsi uuendada ja jätkusuutlikult majandada on kasvanud, kuid suurimaks takistuseks on endiselt istutamise ja hooldamisega seotud suured kulutused. Seetõttu on eriti olulised riigipoolsed toetused. Vähem kui kuu aega saab veel esitada taotlusi kahele siseriiklikule metsatoetusele. Kuidas seda teha ja mille eest täpsemalt raha saab?

Hooldustöid tuleb teha õigeaegselt

Metsa uuendamise etappidest ja tähtsusest oleme blogis omajagu infot jaganud, aga teave hooldustööde kohta pole üldse vähem tähtis. Kui maja katus laseb läbi, tuleb kutsuda parandaja. Kui auto vajab hooldust, tuleb see viia remonditöökotta. Samuti vajavad hoolt ja hooldamist metsavarad, et olla tootlikud ja heas seisukorras. Õigesti ajastatud hooldus ja uuendamine ning läbimõeldud metsamajandamine aitavad tagada, et noor rajatud metsakultuur ei hukkuks ja tulevikus saaks metsast väärtuslikku puitu. Eriti oluline on see esimestel aastatel peale istutamist – kui jätta mets üksnes looduse hoolde, siis võsa ja muu taimestik lämmatab õrnad istikud, suurenevad kahjurite, seente ning ulukitega seotud riskid ning kogu investeering suure tõenäosusega luhtub.

Hooldus- ja uuendustöödega saab parandada puude kasvutingimusi ja metsa kvaliteeti. 

Metsatöödega ei tasu viivitada, neid tuleks teha alati õigel hetkel. Tavapäraselt planeeritakse tööd kevadesse ja sügisesse, olenevalt puuliigist. Täpse tööde ajakava aitavad sul vajadusel koostada metsanduse spetsialistid. Samuti aitavad oluliselt kaasa metsainventeerimisandmed ehk sinu metsamajandamise kava.

Metsa inventeerimise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2023.

Metsamajandamise kava on metsaomaniku üks kõige oluliseimaid dokumente. Metsakava ei määra ära vaid sinu metsa hetke väärtust, vaid annab sulle juhised järgnevaks 10 aastaks: milliseid töid organiseerida, mis mahus seda teha ning kuidas ka peale raiet talitada. Metsamajanduskavast lähtudes saad teha tarku otsuseid, mis võimaldavad sul võtta oma metsast parima nii täna kui ka järgneva aastakümne jooksul.

Metsa inventeerimise toetus katab metsamajandamiskava kokku panemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Toetust saab küsida üks kord seitsme aasta jooksul andmete registrisse kandmisest.

Selle toetuse saamiseks tuleb liituda sulle sobiva metsaühistuga. Taotluse saad esitada e-PRIAs portaalis, kus tuleb täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 5. Andmete üleslaadimiseks saab kasutada Exceli vormi.

Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.

KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva ja toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember

Metsa uuendamise toetus on kujunenud erametsaomanike jaoks üheks olulisemaks toetusliigiks.

Metsa uuendamine nõuab kogemust, metsandusteadmisi ja loomulikult ka rahalisi vahendeid. Suur osa metsaomanikest tellib metsaistutamise teenusena sisse. Kui uuendasid hiljuti metsa, saad küsida kuludokumentide alusel toetust. Metsa uuendamine ei hõlma vaid esialgset istutamist (või iseeneslikku uuendamist), vaid ka täiendistutust, hooldamist kuni noorte puude tekkeni. 

Toetuse saamiseks liitu sulle sobiva metsaühistuga.

Pea meeles, et tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal. Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Toetuse määrad:

1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;

2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;

3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Asjaajamine metsaühistus sujub kiiremini, kui sul on käepärast andmed:


– mis tööde eest toetust küsitad (maapinna ettevalmistamise, metsataimede soetamise ja – istutamise ning metsakultuuri hooldamise eest)

– kus töid tehti (kinnistu katastritunnus ja eraldiste numbrid)

– tööde maht (kas töid tehti kogu eraldisel või vähem).


Taimede soetamise ja istutamise puhul tuleb ära märkida ka puuliik ja info selle kohta, kellelt taimed on ostetud (tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris). Vajalikud andmed küsi toetuse taotlemiseks otse oma tarnijalt – neil on kogu info sinu jaoks olemas.


Metsakultuuri hooldamise korral on vaja teada kultuuri rajamise aastat (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest), ka võib ühistu soovida infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti.

Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis, kus saab täita andmed määruse Lisalt 1 ja Lisalt 2. Andmete üleslaadimiseks saab kasutada Exceli vormi.

KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Loe lisaks:

Kas, miks, millal ja kuidas metsa uuendada?

Hea teada!

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ühendatud asutuse nimi on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

KIKi veebilehelt saad ka täpsemat infot toetuste kohta.Toetuste taotlemisel saad pöörduda metsandusvaldkonna konsulendi või oma piirkonna metsaühistu poole.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust